Juridisch advies

Aanneming van werk

Het BouwRechtBedrijf heeft jarenlange ervaring in het adviseren van bouwpartijen bij problemen die zich voordoen voor de aanvang van de bouw, tijdens de bouw en zelfs ná de oplevering. Het is belangrijk dat u weet welke risico’s u wilt accepteren en welke u wilt uitsluiten. Afhankelijk van uw keuze hierin, kunt u bouwen op basis van een traditioneel bouwcontract met de UAV 1989 – thans UAV 2012 – ofwel kiezen voor een geïntegreerd contract zoals de UAV GC 2005. Ook tussenvormen tussen traditioneel en geïntegreerd bouwen zijn mogelijk, zoals de bouwteamovereenkomst.

Het BouwRechtBedrijf kan u informeren over het best bij u of uw bouwproject passende bouwcontract. Zo weet u vóóraf hoe de risico’s en aansprakelijkheden er voor u uitzien, mocht er onverhoopt iets mis gaan bij de bouw.

Bijvoorbeeld:

Hebt u als opdrachtgever alles netjes op papier en gaat het toch mis? Wie betaalt welke schade? Hoeveel meerwerk mag u eigenlijk opdragen voordat een aannemer mag weigeren om dat meerwerk uit te voeren of op dezelfde condities uit te voeren?

Twijfelt u als aannemer of u verplicht bent te waarschuwen voor een door u geconstateerde fout in het ontwerp? Als u niet zou waarschuwen, kunt u dan (ook) worden aangesproken voor schade? Wie zou u eigenlijk moeten waarschuwen? En moet u schriftelijk waarschuwen?

Als de aannemer tijdens de bouw een fout maakt en u bent als directievoerder afwezig op de bouwplaats terwijl overeengekomen was dat u aanwezig zou zijn, kunt u dan aansprakelijk gehouden worden voor een fout van de aannemer? Door wie zou u eigenlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld?

Voor een antwoord op al dit soort vragen en voor overig juridisch advies bij de bouw, kunt u contact opnemen met Het BouwRechtBedrijf via onderstaande gegevens.

Contact opnemen?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Ketensamenwerking

In 2014 is Bettina Hertstein deelnemer geworden in de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking. Ruim twee jaar lang heeft zij als enige jurist tussen negen bij de bouw betrokken specialisten vooral geluisterd naar hun wensen voor leesbare ‘niet dichtgetimmerde’ contracten ketensamenwerking.

Vervolgens heeft zij deze wensen ‘vertaald’ en heeft zij de Modelcontracten KetenSamenWerking geschreven. Ketensamenwerking geniet steeds meer belangstelling in de bouw, maar handzame contracten in duidelijke taal ontbraken dusver. Na de lancering van de Modelcontracten KetenSamenWerking op het Symposium Waarderend Contracteren Ketensamenwerking op 12 oktober 2016 aan de Nyenrode Business Universiteit, zijn deze Modelcontracten KetenSamenWerking nu te lezen en downloaden bij Publicaties op deze website.

Voor advies over de actuele ontwikkelingen en de meest recente aanpassingen in het contracteren van ketensamenwerking, kunt u terecht bij Het BouwRechtBedrijf.

Meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Koop- /aannemingsovereenkomst

Het BouwRechtBedrijf heeft ruime ervaring op het gebied van de koop- /aannemingsovereenkomst met GIW garantie (thans Woningborg, SWK of BouwGarant garantie), met name daar waar het de opleveringsarbitrages betreft.

Het BouwRechtBedrijf kan u adviseren over bijvoorbeeld arbitrage, garanties en het 5% opschortingsrecht van de (consument)koper van een nieuwbouwwoning.

Kopersbegeleiding

Het BouwRechtBedrijf heeft ruime ervaring met het geven van cursussen specifiek gericht op de werkzaamheden van kopersbegeleiders.

Contact opnemen?

 of bel ons op 010 – 411 62 64