Opleiding & Training

Cursus Ketensamenwerking contracteren

Heeft u lang genoeg gesproken over ketensamenwerking? Wilt u nu daden bij uw woorden voegen?

Cursusinformatie

Het BouwRechtBedrijf biedt cursussen ‘Ketensamenwerking contracteren’ aan. Daarin worden de stappen uiteengezet om te komen van visie naar contracten voor uw ketensamenwerking. U leert wat er nodig is om contracten ketensamenwerking op te stellen voor uw bedrijf en uw (keten)partners.

In 2014 is Bettina Hertstein deelnemer geworden in de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking. Ruim twee jaar lang heeft zij als enige jurist tussen negen bij de bouw betrokken specialisten vooral geluisterd naar hun wensen voor leesbare ‘niet dichtgetimmerde’ contracten ketensamenwerking. Vervolgens heeft zij deze wensen ‘vertaald’ en heeft zij de Contractmodellen KetenSamenWerking geschreven. Ketensamenwerking geniet steeds meer belangstelling in de bouw, maar handzame contracten in duidelijke taal ontbraken dusver. Het resultaat is voor u te lezen en te downloaden bij Publicaties. Lees ook het interview hierover met Bettina Hertstein in Cobouw.

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Cursus bouwrecht

Het BouwRechtBedrijf heeft ruimschoots ervaring in huis met het opleiden en trainen van bouwpartijen. Hoofd- en onderaannemers, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs en adviseurs nemen regelmatig deel aan één van onze lesprogramma’s. Het BouwRechtBedrijf werkt in opdracht van gerenommeerde opleidingsinstituten, maar organiseert ook zelfstandig cursussen bouwrecht.

Cursusduur

Er zijn cursussen beschikbaar die een dagdeel dan wel een cursusdag (twee dagdelen) duren. Ook meerdaagse cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Op maat en in company

Alle cursussen van Het BouwRechtBedrijf kunnen op maat worden verzorgd en in company worden gegeven.

Certificaat

De cursisten ontvangen voor hun deelname aan een cursus van Het BouwRechtBedrijf een door Het BouwRechtBedrijf uitgegeven certificaat van deelname.

Actueel

Regelmatig organiseert het Kennis Centrum Gevelbouw de cursus Juridische Aspecten van de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. De VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen zijn de basis en de kern van het in de markt hoogstaande en gewaardeerde VMRG keurmerk. De Kwaliteitseisen en Adviezen worden ieder jaar aangepast aan de laatste regelgeving en de nieuwste technieken. Voor ieder VMRG Keurmerk bedrijf dat werkt conform de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen is het van belang om op management niveau te beschikken over de juiste juridische kennis.

Uw docent bij deze cursus is Mr. Bettina Hertstein. De eerstvolgende cursus vindt plaats op 23 mei 2023. Inschrijven is mogelijk via deze link.

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Bouwrecht in de praktijk

Het BouwRechtBedrijf biedt een standaard cursusdag ‘Bouwrecht in de praktijk’ aan. Daarin worden de meest voorkomende knelpunten behandeld die bouwpartijen bij de bouw ervaren.

Aan de orde komen de correcte wijze van het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, de aansprakelijkheid van partijen, de (precontractuele) waarschuwingsplicht en het directietoezicht, de oplevering, meer- en minderwerk, aannemersvergoeding, stelposten, verborgen gebreken, constructiefouten, schadevergoeding, bouwtijd en overmacht.

 

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Zie ook de Algemene Voorwaarden voor opleidingen door Het BouwRechtbedrijf.