Opleiding & Training

Cursus Ketensamenwerking contracteren

Heeft u lang genoeg gesproken over ketensamenwerking? Wilt u nu daden bij uw woorden voegen?

Cursusinformatie

Het BouwRechtBedrijf biedt cursussen ‘Ketensamenwerking contracteren’ aan. Daarin worden de stappen uiteengezet om te komen van visie naar contracten voor uw ketensamenwerking. U leert wat er nodig is om contracten ketensamenwerking op te stellen voor uw bedrijf en uw (keten)partners.

In 2014 is Bettina Hertstein deelnemer geworden in de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking. Ruim twee jaar lang heeft zij als enige jurist tussen negen bij de bouw betrokken specialisten vooral geluisterd naar hun wensen voor leesbare ‘niet dichtgetimmerde’ contracten ketensamenwerking. Vervolgens heeft zij deze wensen ‘vertaald’ en heeft zij de Contractmodellen KetenSamenWerking geschreven. Ketensamenwerking geniet steeds meer belangstelling in de bouw, maar handzame contracten in duidelijke taal ontbraken dusver. Het resultaat is voor u te lezen en te downloaden bij Publicaties. Lees ook het interview hierover met Bettina Hertstein in Cobouw.

Actueel

Bettina Hertstein is docent van de Module Innovatieve Contracten die plaats vindt op 20 juni 2024. De Module Innovatieve Contracten is onderdeel van de Management Leergang- Strategisch van de Bouwend Nederland Academy van Bouwend Nederland en Techniek Nederland. Voor meer informatie en inschrijven voor de eerstvolgende Management Leergang: Management Leergang – Strategisch – Bouwend Nederland.

Op 14 november 2023 van 15:30 – 20:00 uur: Lezingen door Mr. Andrea Chao en Mr. Bettina Hertstein. Centraal bij deze bijeenkomst staat het thema: Mogelijkheden en kansen voor de toepassing van ketensamenwerking indien woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden. Voor meer informatie en inschrijven: Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking

Op 19 november 2024 is Bettina Hertstein docent van de Online Studiemiddag ketensamenwerkingscontracten bij het Instituut voor Bouwrecht. Voor nadere informatie en inschrijven: Online Studiemiddag Ketensamenwerkingscontracten – Instituut voor Bouwrecht (IBR)

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Cursus bouwrecht

Het BouwRechtBedrijf heeft ruimschoots ervaring in huis met het opleiden en trainen van bouwpartijen. Hoofd- en onderaannemers, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs en adviseurs nemen regelmatig deel aan één van onze lesprogramma’s. Het BouwRechtBedrijf werkt in opdracht van gerenommeerde opleidingsinstituten, maar organiseert ook zelfstandig cursussen bouwrecht.

Cursusduur

Er zijn cursussen beschikbaar die een dagdeel dan wel een cursusdag (twee dagdelen) duren. Ook meerdaagse cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Op maat en in company

Alle cursussen van Het BouwRechtBedrijf kunnen op maat worden verzorgd en in company worden gegeven.

Certificaat

De cursisten ontvangen voor hun deelname aan een cursus van Het BouwRechtBedrijf een door Het BouwRechtBedrijf uitgegeven certificaat van deelname.

Actueel

Regelmatig organiseert de VMRG Academy de cursus Juridische Aspecten van de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. De VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen zijn de basis en de kern van het in de markt hoogstaande en gewaardeerde VMRG Keurmerk. De Kwaliteitseisen en Adviezen worden ieder jaar aangepast aan de laatste regelgeving en de nieuwste technieken. Voor ieder VMRG Keurmerk bedrijf dat werkt conform de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen is het van belang om op managementniveau te beschikken over de juiste juridische kennis.

Uw docent bij deze cursus is Mr. Bettina Hertstein. De eerstvolgende cursus vindt plaats op 5 september 2024. Inschrijven is mogelijk via deze link.

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Bouwrecht in de praktijk

Het BouwRechtBedrijf biedt een standaard cursusdag ‘Bouwrecht in de praktijk’ aan. Daarin worden de meest voorkomende knelpunten behandeld die bouwpartijen bij de bouw ervaren.

Aan de orde komen de correcte wijze van het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, de aansprakelijkheid van partijen, de (precontractuele) waarschuwingsplicht en het directietoezicht, de oplevering, meer- en minderwerk, aannemersvergoeding, stelposten, verborgen gebreken, constructiefouten, schadevergoeding, bouwtijd en overmacht.

 

Aanmelden of meer informatie?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Zie ook de Algemene Voorwaarden voor opleidingen door Het BouwRechtbedrijf.