Over Ons

Over Het BouwRechtBedrijf

Het BouwRechtBedrijf is in 2008 opgericht door Mr. Bettina E. Hertstein, die haar sporen in het bouwrecht onder meer heeft verdiend door jarenlange ervaring als juridisch adviseur bij Bouwend Nederland en haar rechtsvoorganger BouwNed. Na dit adviseurschap is zij enkele jaren werkzaam geweest als juridisch secretaris bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), waar zij zich bekwaamde in de zogeheten opleveringsarbitrages op basis van de Koop- /aannemingsovereenkomst met GIW garantie. Daarna werd GIW één van de opdrachtgevers van Het BouwRechtBedrijf. Met ingang van 2010 is Bettina Hertstein tevens werkzaam als ‘buitensecretaris’ voor de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Van april 2010 tot juli 2022 was zij als (deeltijd) hogeschooldocente verbonden aan de Academie Bouw & Infra van Avans Hogeschool te Tilburg. Inmiddels is zij ruim 20 jaar docent/trainer Aansprakelijkheid in de bouw voor diverse partijen in de bouw maar ook voor brancheorganisaties en opleidingsinstituten.

Het BouwRechtBedrijf richt zich in het bijzonder op de contracten die bouwpartijen met elkaar en/of met hun opdrachtgevers sluiten. Dit is het terrein van het zogeheten privaatrechtelijk bouwrecht. Tot dit vakgebied behoren, de UAV 2012 (1989), de UAV GC 2005, de AVA 2023 (2013, 1992), de Covo2010, de DNR 2011 (2005), en de modellen Koop-/aannemingsovereenkomst.

Veel kennis en ervaring heeft Bettina Hertstein voor de specifieke problematiek in de rechtsverhouding tussen hoofdaannemer en onderaannemer/leverancier waaronder ook coördinatie en nevenaanneming.

Een bijzondere specialisatie van Bettina Hertstein betreft de relationele contracten. Dat zijn contracten waarbij niet uitgegaan wordt van de tegenstelling opdrachtgever – opdrachtnemer. Contracten, zoals bijvoorbeeld de aannemingsovereenkomst met UAV 2012, worden oppositionele contracten genoemd. Bij relationele contracten is de goede onderlinge (ver)houding tussen partijen – en het goed in stand houden daarvan – van cruciaal belang om de samenwerking te doen slagen. Het betreft overeenkomsten voor het samenwerken in de voorfase/ontwerpfase van een project zoals in het bouwteam maar in optima forma gaat het om samenwerken gedurende het gehele project met de gehele keten en zelfs gedurende meer dan in een enkel project; dat is ketensamenwerking die projectoverstijgend en meerjarig is.

Voor de modellen ketensamenwerking en de bespreking van de nieuwe modellen bouwteamovereenkomst zie de Publicaties-pagina. Voor opleidingsmogelijkheden zie de pagina Opleiding & Training.

Mr. Bettina E. Hertstein is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en van de Nederlandse Juristen-Vereniging.

LinkedIn profiel van Bettina Hertstein.

Wilt u kennismaken met Het BouwRechtBedrijf?

 of bel ons op 010 – 411 62 64

Opleiding & Training

Het BouwRechtBedrijf heeft ruimschoots ervaring in huis met het opleiden en trainen van bouwpartijen.

Juridisch advies

We kunnen u informeren en adviseren over het best bij u of uw bouwproject passende bouwcontract.

Publicaties

We zijn gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van de juridische problematiek naar de duidelijke taal van de bouw